top of page

תחומי התמחות

הסכם בין בני זוג, הנערך לפני הנישואין או במהלכם, הקובע כיצד יחולקו רכושם המשותף, חובותיהם וזכויותיהם של בני הזוג במקרה של גירושין, תוך הבטחת זכויותיהם של שני הצדדים.

הסכמי ממון

עו"ד ירדן שלומי הינה בעלת ניסיון רב בתחום דיני המשפחה אשר ערכה מאות הסכמי גירושין, תוכל לנווט אתכם בנבכי המערכת המשפטית, להגן על האינטרסים שלכם ולסייע לכם להגיע להסכם הוגן שיספק לכם שקט נפשי לאורך הדרך.

הסכם גירושים

ייצוג בהליכי משפט נוגעים לאופן חלוקת הרכוש המשותף שנצבר במהלך הנישואים של הזוג, לרבות דירה, רכבים, חשבונות בנק, חסכונות, זכויות סוציאליות ועוד.

חלוקת הרכוש נעשית על פי מספר עקרונות מרכזיים, ביניהם: שוויון, הון עצמי, תרומה, צרכים, וותק הנישואין ופערי השתכרות.

חלוקת רכוש

ייצוג בהליך משפטי העוסק באופן חלוקת הטיפול בילדים בין ההורים. ההסדר קובע את ימי האיסוף וההחזרה של הילדים מבית אחד לשני. 

בהעדר הסכמה בין ההורים על בית המשפט מוטלת האחריות לחלק את שהות הילדים בבית הוריהם בהתאם למרחק בין שני הבתים, מוסדות הלימוד של הילדים וצרכיהם המיוחדים ככל שישנם.

 

במקרים מסוימים ניתן לבקש את התערבות בית המשפט בחלוקה קיימת, ולדרוש את הרחבתם או צמצומם של זמני השהות ככל שמתקיים שינוי נסיבות מהותי.

זמני שהות

ייצוג נשים וגברים בבית המשפט או בבית הדין בדרישה לפסיקת מזונות אישה, זכות שנובעת מקשר הנישואים בהתאם להלכה היהודית. ישנו הצורך בידע ספציפי בפסיקות בתי הדין הרבניים בעיקר על מנת להביא לחיוב במזונות או להתגוננות מפני החיוב.

מזונות אישה

ייצוג בבית המשפט בהליכים להכרזת הורה כפסול לדין.

ליווי ותמיכה למשפחה.

הפניה לגורמים מקצועיים רלוונטיים.

ייצוגכם בהליכים משפטיים נוספים הקשורים לאי כשירות הורית.

אי כשירות הורית

ניכור הורי הוא מצב קיצון בספקטרום רחב של קשיי קשר בין הורים לילדים הנובע בעיקר מהסתת הילדים ע"י הורה אחד נגד ההורה השני, הנובע מהפרידה.

 

הליכים מסוג זה דורשים נקיטת צעדים מיידים וניהול ההליך וניהול ההליך בקצב גבוה, ידיעת המטרייה המשפטית והמקצועית בתחום זה.

 

עו"ד ירדן שלומי מתמחה בנישה ספציפית זו ותוכל לספק לכם ייעוץ משפטי בנוגע לזכויותיכם ולאפשרויות הטיפול העומדות לרשותכם.

ייצוג בבית משפט, הפנייה לגורמים מקצועיים היכולים לסייע לכם בטיפול בניכור הורי, כגון פסיכולוגים, עובדים סוציאליים ומטפלים משפחתיים, תמיכה רגשית לאורך כל התהליך.

סרבנות קשר / ניכור הורי

מטרתו של הליך גישור להביא לסיום סכסוך בין שני צדדים, הנערך בהסכמתם ובסיוע עו"ד ירדן שלומי שהינה מגשרת מקצועית, ההסכם קובע כיצד ייפתר הסכסוך בין הצדדים.

גישור יכול להיות דרך יעילה ומהירה לפתור סכסוכים בנוגע לחלוקת רכוש, מזונות ילדים, חלוקת זמני שהות.

גישור

מתן ייעוץ משפטי לנשים וגברים כאחד לפני הפרידה או במהלכה, שרטוט המפה המשפטית שנועדה להבהיר את מצבם המשפטי בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה.

 

היעוץ יאפשר לכם לקבל החלטות מושכלות, גיבוש האסטרטגיה, הצבת יעדים ומטרות ואופן החתירה אליהם, כך שההחלטה שלכם תהיה מגובה בידע תוך שקילת הסיכונים מול הסיכויים בהליך המשפטי.

 

עו"ד ירדן שלומי תוכל להעניק לכם ייעוץ משפטי מקצועי ולסייע לכם לקבל החלטות הטובות ביותר עבורכם.

ייעוץ משפטי

אפטרופוס לדין משמש כעו"ד עבור הילד, הממונה ע"י בית המשפט באמצעות סיוע משפטי.
תפקידו לייצג את טובתו ורצונו של הילד בהתאם לרמת בגרותו, גילו ויכולתו להביע את דעותיו.

אפוטרופוס לדין

ייצוג לקוחות בהליכי גירושין, לרבות ניסוח הסכם גירושין, ניהול משא ומתן, ייצוג בבית משפט וטיפול בנושאים כמו מזונות אישה, חלוקת נטל הטיפול בילדים וחלוקת רכוש.

ניהול תיקי משפחה

ייצוג קורבנות אלימות במשפחה בהליכים לקבלת צו הגנה, לרבות ניסוח הבקשה, ייצוג בבית משפט וליווי לאורך כל התהליך.

יייצוג גברים ונשים בהתגוננות מפני צווי הגנה.

צווי הגנה

הבטחת רמת החיים של הילדים בבית בן הזוג השני, תשלום שוטף שמשלם בן זוג אחד עבור הילדים בעת שהותם בבית ההורה השני.

 

גובה המזונות נקבע על ידי בית המשפט בהתאם למספר גורמים, ביניהם גיל הילדים, הפער בין הכנסות ההורים, חלוקת נטל הטיפול, צרכי הילדים, ורמת החיים אליה הורגלו לפני הפרידה והגירושין ועוד.

 מזונות / חלוקת נטל כלכלת קטינים

הסדר חלוקת האחריות ההורית בין ההורים.

בהעדר הסכמה בין ההורים, יש צורך בקביעת ההסדר על ידי בית משפט, אשר יפסוק את אופן החזקת הילדים בהתאם לעיקרון טובת הילד ובמקרים חריגים בהתאם להמלצות גורמי טיפול ומומחים שמונו בתיק.

אנו חותרים לקביעת אחריות הורית משותפת ובמקרים חריגים שבהן הנסיבות אינן מאפשרות זאת, נלחמים על שהות הילדים בבית מי מההורים בהתאם לטובתם.

החזקת הילדים ואחריות הורית

מינוי אדם שיהיה אחראי על קבלת החלטות בנוגע לילד במקרה שבו ההורים או מי מהם אינם מסוגלים לעשות זאת.

בית המשפט ימנה עבור הילד אפוטרופוס בהתאם לטובתו העליונה.

האפוטרופוס יהיה אחראי על קבלת החלטות בנוגע לחינוך, לבריאות, לרווחה ולרכוש של הילד.

אפוטרופוסות

התנהגות אלימה או מאיימת מצד בן זוג אחד כלפי בן זוגו השני או כלפי ילדיהם.

אלימות במשפחה יכולה לכלול אלימות פיזית, אלימות מילולית, אלימות נפשית, אלימות כלכלית ואלימות מינית.

במקרים של אלימות במשפחה, ניתן לפנות לבית המשפט לצורך קבלת צו הגנה המונע מבן הזוג הפוגע להתקרב לבן הזוג הנפגע.

קיימת הבחנה בחוק בין פגיעה בבן זוג או בילדים באופן שמשפיע על האסטרטגיה ועל ניהול התיק.

אלימות במשפחה

ייצוג בתהליך הוצאת צו כנגד אדם המונע ממנו להטריד, לבלוש, ליצור קשר עם הקורבן והרחקתו מביתו של אדם אחר, ממקום עבודתו או מבית הספר של ילדיו.

הצו הינו בעל משמעות פלילית ואזרחית כאחד.

צו למניעת הטרדה מאיימת

ייצוג בהוצאת הצו שנועד למנוע אדם מסוים לפעול בדרך מסוימת באופן או בצורה שתסכל את ביצוע פסק הדין בהליך המשפטי, הצו יכול שיהיה קבוע או זמני.

ניתן לקבל צו מניעה במקרים של חשש לפגיעה ממשמשת או לנזק בלתי הפיך.

צו מניעה

בית משפט לענייני משפחה הוא בעל הסמכה ספציפית והרגישות הנדרשת בניהול הליים בין בני משפחה. כמו כן מדובר בערכאה אזרחית שמכריעה על פי החקיקה והפסיקה המחייבת.

יצוג של גברים ונשים, בני אותה משפחה במסגרת הליך משפטי כגון: החזקת ילדים, מזונות, חלוקת רכוש, תביעות הצהררתיות, התנגדויות לתיקי עזבונות, אישורי הסכם, אפוטרופסות ואימוץ.

עו"ד ירדן שלומי תייצג אתכם בבית משפט, ותגן על זכויותיכם.

ייצוג בבית משפט לענייני משפחה

ייצוג בערכאה הדתית שפוסקת בהתאם להלכה היהודית, המנהלת הליכים שבתחום סמכותו הבלעדית כגון גירושין ונישואין, בירור יהדות.

 

הליכים בעניין החזקת הילדים, מזונות הילדים, חלוקת הרכוש יתנהלו בבית הדין בכפוף להסכמת שני הצדדים.

 

בניהול הליכים בבית הדין נדרש ידע ספציפי בהלכה היהודית, ובפסיקות של בתי הדין הרבניים.

 

יצוג של גברים ונשים בבית הדין הרבני במסגרת הליך דתי, כגון הליך גירושין דתי או הליך חלוקת רכוש בין בני זוג יהודים.

עו"ד ירדן שלומי המתמחה בדיני משפחה דתיים תוכל לייצג אתכם בבית הדין הרבני ולטען בשמכם בהתאם להלכה היהודית.

ייצוג בבית הדין הרבני

לבחור נכון

גישה אישית ומקצועית:

עו"ד ירדן שלומי מאמינה בגישה אישית ומקצועית, תוך הקשבה ללקוחותיה והבנת צרכיהם הייחודיים. היא שמה דגש על יצירת קשר של אמון הדדי עם לקוחותיה, ומאפשרת להם להיות מעורבים באופן פעיל בכל שלב של התהליך המשפטי.

 

מיומנויות משפטיות ורגישות אנושית:

עו"ד ירדן שלומי משלבת בין מיומנויות משפטיות חריפות לבין רגישות אנושית רבה. היא מבינה את הקשיים הרגשיים הכרוכים בהליכים משפטיים בתחום המשפחה, ומספקת ללקוחותיה תמיכה רגשית לאורך כל הדרך.

 

הצלחה מוכחת:

עו"ד ירדן שלומי צברה ניסיון רב בהשגת תוצאות מיטביות עבור לקוחותיה. היא ידועה בניהול הליכים משפטיים יעילים ובהשגת פתרונות יצירתיים המותאמים לצרכים הייחודיים של כל לקוח.

 

אם אתם מחפשים עורכת דין מקצועית, מנוסה ואנושית שתייצג אתכם בתיק משפחה, פנו אל עו"ד ירדן שלומי.

bottom of page