top of page
  • Writer's pictureעו"ד ירדן שלומי

מה מומלץ לכלול בהסכם גירושין | עו"ד ירדן שלומי

הסכם גירושין הוא מסמך משפטי המגדיר את תנאי הפרידה בין בני זוג נשואים. הוא נועד להסדיר את כל הנושאים הנוגעים לגירושין, כדי למנוע מחלוקות עתידיות ולוודא הליך פרידה הוגן וצודק עבור שני הצדדים.

חשוב לציין שאין נוסח אחיד ומחייב לכל הסכם גירושין.

תוכנו של ההסכם ייקבע בהתאם לנסיבות הספציפיות של בני הזוג, ותוך התחשבות ברצונותיהם, בצרכיהם ובנכסיהם.Comentarios


bottom of page