top of page
  • Writer's pictureעו"ד ירדן שלומי

מהם השלבים בתהליך הגירושין?

גירושין הם תהליך משפטי ורגשי מורכב, העשוי להיות מלווה בקשיים רבים. חשוב להבין את השלבים השונים בתהליך הגירושין על מנת להתכונן אליהם בצורה הטובה ביותר.

חשוב לציין שמדובר במידע כללי בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי.


עו"ד לענייני משפחה, גירושין, גישור, גירושים, פרידה, תהליך הגירושים

השלבים העיקריים בתהליך הגירושין בישראל הם:


1. קבלת החלטה על גירושין:

הצעד הראשון בתהליך הגירושין הוא קבלת ההחלטה על ידי אחד מבני הזוג או על ידי שניהם. זוהי החלטה קשה שיש לקבל בהסכמה הדדית, תוך התחשבות בטובת הילדים ובנסיבות האישיות של בני הזוג.


2. פתיחת תיק גירושין:

לאחר קבלת ההחלטה על גירושין, יש לפתוח תיק גירושין בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה. פתיחת תיק גירושין כרוכה בהגשת בקשה רשמית ובהמצאת מסמכים רלוונטיים.


3. יישוב סכסוכים:

לפני תחילת ההליכים המשפטיים, מופנים בני הזוג ליחידת סיוע ליישוב סכסוכים. מטרת היחידה היא לסייע לבני הזוג להגיע להסכמות בנוגע לסוגיות השונות הקשורות לגירושין, כגון חלוקת רכוש, מזונות ילדים ומשמורת.


4. דיונים משפטיים:

במידה ובני הזוג לא מצליחים להגיע להסכמות ביחידת סיוע ליישוב סכסוכים, מתקיימים דיונים משפטיים בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה. במהלך הדיונים, מציגים הצדדים את טענותיהם ואת ראיותיהם בפני השופט.


5. מתן פסק דין:

לאחר סיום הדיונים, נותן בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה פסק דין המגדיר את תנאי הגירושין, לרבות חלוקת רכוש, מזונות ילדים ומשמורת.


6. מתן גט (במקרה של גירושין יהודיים):

בני זוג יהודים אינם יכולים להתגרש באופן חוקי ללא מתן גט. הגט הוא מסמך המוענק על ידי הבעל לאישה, המעיד על סיום הנישואין כדת וכדין. מתן הגט מתבצע בבית הדין הרבני, בהתאם להלכה היהודית.


7. רישום הגירושין:

לאחר מתן פסק הדין ומתן הגט (במקרה של גירושין יהודיים), יש לרשום את הגירושין במשרד הפנים. רישום הגירושין משלים את תהליך הגירושין מבחינה רשמית.


חשוב לציין שתהליך הגירושין עשוי להשתנות בהתאם לנסיבות האישיות של בני הזוג ולדתם.


מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני משפחה על מנת לקבל ייעוץ משפטי מקצועי וליווי צמוד לאורך כל תהליך הגירושין.


עו"ד ירדן שלומי > ליעוץ 054-749-6990Comments


bottom of page