top of page
  • Writer's pictureעו"ד ירדן שלומי

האם אני זכאית למזונות אישה? כמה מזונות אישה אני זכאית לקבל? איך מגישים תביעת מזונות אישה? מה לעשות אם בן זוגי מסרב לשלם מזונות אישה?

מזונות אישה: היבטים משפטיים בישראל

מזונות אישה היא חובה המוטלת על הבעל לשלם לאישה לאחר גירושין, במטרה לאפשר לה לקיים את עצמה בכבוד ברמת החיים שהייתה לה טרם הגירושין.


זכאות למזונות אישה:

לא כל אישה זכאית למזונות אישה. הזכאות תלויה במספר גורמים, ביניהם:

  • אורך חיי הנישואין: ככל שחיי הנישואין היו ארוכים יותר, כך גדלה הסבירות שהאישה תהיה זכאית למזונות.

  • תרומת האישה למשפחה: בית המשפט יבחן את תרומת האישה למשפחה במהלך חיי הנישואין, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה רגשית וביתית.

  • צרכיה של האישה: בית המשפט יבחן את צרכיה של האישה לאחר הגירושין, לרבות צרכי דיור, מזון, ביגוד, בריאות וחינוך.

  • יכולותיו הכלכליות של הבעל: בית המשפט יבחן את יכולותיו הכלכליות של הבעל לאחר הגירושין, תוך התחשבות בהכנסותיו, נכסיו והתחייבויותיו.


מזונות אישה, איך נקבעים מזונות, גירושים, גירושין, מזונות

גובה מזונות אישה:

גובה מזונות אישה נקבע על ידי בית המשפט בהתבסס על כלל הנסיבות, תוך התחשבות בגורמים המפורטים לעיל.

בבית המשפט נהוג להשתמש במספר נוסחאות לחישוב גובה מזונות אישה, ביניהן:

  • נוסחת השליש: נוסחה זו קובעת שהבעל ישלם לאישה שליש מהכנסתו נטו.

  • נוסחת חצי: נוסחה זו קובעת שהבעל ישלם לאישה חצי מהכנסתו נטו, אם האישה גידלה ילדים משותפים עד גיל 18.

  • נוסחת איפות: נוסחה זו קובעת שהבעל ישלם לאישה סכום שיאפשר לה לשמור על רמת החיים שהייתה לה טרם הגירושין, תוך התחשבות בצרכיה וביכולותיו.


הגשת תביעת מזונות אישה:

אישה המעוניינת לתבוע מזונות אישה צריכה להגיש תביעה לבית המשפט לענייני משפחה.

מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בדיני משפחה על מנת שיסייע לה בהגשת התביעה וייצג אותה בבית המשפט.


מה לעשות אם בן זוגי מסרב לשלם מזונות אישה:

אם בן הזוג מסרב לשלם מזונות אישה, ניתן לפנות להוצאה לפועל על מנת שתגבה ממנו את החוב.

בנוסף, ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה להטיל על הבעל עונשים, כגון מאסר או קנס.


חשוב לציין שמדובר במידע כללי בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי.

מומלץ להתייעץ עם עו"ד ירדן שלומי המתמחה בדיני משפחה על מנת לקבל ייעוץ ספציפי למקרה שלכם, ליעוץ 054-749-6990

מומלץ לפנות לקבלת סיוע וסמך כבר בשלבים הראשונים של תהליך הגירושין.

Comments


bottom of page