top of page
  • Writer's pictureעו"ד ירדן שלומי

סערת הלבוש באוטובוסים מגיעה לבית המשפט

נערה מחיפה טוענת כי זכתה להערות מעליבות מצד נהג אגד על רקע לבושה: "עם לבוש כזה הולכים לים ואסור לעלות ככה לאוטובוס". לטענתה, בשל הערות הנהג היא נאלצה לרדת מושפלת מהאוטובוס. תגובת אגד: התקיים בירור, התביעה תידון בבית המשפטComments


bottom of page