top of page
  • Writer's pictureעו"ד ירדן שלומי

למרות שאת הונו עשה אחרי הגירושין ישלם מחציתו לגרושה

בית המשפט למשפחה בתל אביב קבע לאחרונה שאיש עסקים שהפיק הכנסות אסטרונומיות כתוצאה מהסכמים מסחריים שכרת עם חברות שונות בתקופה שאחרי הפרידה מאשתו - חויב לחלוק אותן עימה. השופטת ורד שביט פינקלשטיין קבעה שישנה זיקה בין ההכנסות לבין הסכמים שנכרתו עוד לפני הפרידה, ועל כן הבעל ישלם מזונות אישה בסך כ-21,768 שקל בחודש על פני כשלוש שנים. בני הזוג לשעבר היו נשואים במשך 25 שנה. הבעל פיתח במהלך התקופה קשרים עסקיים ענפים, נחל הצלחות רבות וניהל עסקים חובקי עולם.


ב-2013 הוא היה מעורב בהתקשרות עסקית עם חברה מתחום הסייבר שבמסגרתה חתם על שורת הסכמים גם עם חברות נוספות. בגין הסכמים אלו התקבלו אצלו בהמשך הכנסות של עשרות מיליוני דולרים. בין לבין, היחסים עם אשתו התערערו וזו הגישה נגדו את תביעת המזונות לבית המשפט בענייני רכוש ומזונות. חודש לאחר מכן, בינואר 2014, הוא עזב את הבית. לטענת האישה, הכנסותיו של בעלה לשעבר, שהתקבלו אצלו אחרי מועד הפרידה, מקורן בהסכמים שחתם כשעוד היה נשוי לה. לשיטתה מדובר בפירות המאמץ המשותף שהשקיעו במהלך חייהם המשותפים, כך שהיא זכאית למחציתם. לדבריה, מגיעים לה דמי מזונות עבור התקופה שמהגשת התביעה ועד לסידור הגט.Comments


bottom of page