top of page
 • Writer's pictureעו"ד ירדן שלומי

כמה זמן לוקח להתגרש? מהן העלויות? אילו מסמכים צריך להגיש? ומהן האפשרויות המשפטיות?

גירושין הם תהליך מורכב, הן מבחינה רגשית והן מבחינה משפטית.


משך הזמן הנדרש להשלמת תהליך הגירושין משתנה בהתאם למספר גורמים, ביניהם:

 • ההסכמה בין בני הזוג: גירושין בהסכמה, שבו הצדדים מגיעים להסכמות בנוגע לכל הסוגיות הכרוכות בגירושין, עשויים להיות קצרים יותר מגירושים בהם ישנם סכסוכים רבים.

 • מורכבות התיק: תיקים פשוטים, בהם אין רכוש משותף או ילדים משותפים, עשויים להסתיים תוך מספר חודשים. תיקים מורכבים יותר, הכוללים חלוקת רכוש, משמורת ילדים וסכסוכים כספיים, עשויים להימשך שנה ואף יותר.

 • עומס במערכת המשפט: עומס בבתי הדין הרבניים ובבתי המשפט לענייני משפחה עשוי להאריך את משך הזמן הנדרש להכרעה בתיק.

בממוצע, גירושין בישראל אורכים בין שנה לשנתיים.

חשוב לציין שמדובר בהערכה גרידא, ומשך הזמן בפועל עשוי להיות קצר יותר או ארוך יותר.


עו"ד לענייני משפחה, גירושין, גישור, גירושים, פרידה, תהליך הגירושים

מהן העלויות הכרוכות בגירושין?

עלויות הגירושין משתנות בהתאם למספר גורמים, ביניהם:

 • מורכבות התיק: תיקים פשוטים עשויים להיות זולים יותר מתיקים מורכבים.

 • משך הזמן הנדרש להשלמת התהליך: גירושין מהירים עשויים להיות זולים יותר מגירושין מתמשכים.

 • היקף הייצוג המשפטי: שכירת עורך דין המתמחה בדיני משפחה עשויה להגדיל משמעותית את העלויות.

 • אגרות בית משפט: ישנן אגרות שונות שיש לשלם לבית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה במהלך ההליך.

באופן כללי, ניתן להעריך שעלויות גירושין בישראל נעות בין 10,000 ש"ח ל-100,000 ש"ח.

חשוב לציין שמדובר בהערכה גרידא, והעלויות בפועל עשויות להיות גבוהות יותר או נמוכות יותר.


אילו מסמכים צריך להגיש?

המסמכים הנדרשים להגשת תביעת גירושין משתנים בהתאם למקום שבו מוגשת התביעה (בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה) ולנסיבות האישיות של בני הזוג.

עם זאת, באופן כללי, המסמכים הנדרשים כוללים:

 • תעודת זהות

 • תעודת נישואין

 • תעודת לידה של ילדים משותפים (אם יש)

 • הסכם גירושין (אם קיים)

 • מסמכים פיננסיים רלוונטיים (כגון תלושי שכר, דו"חות בנק)

 • ראיות רלוונטיות נוספות (כגון חוות דעת מקצועיות, פסקי דין קודמים)

מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני משפחה על מנת לדעת אילו מסמכים ספציפיים נדרשים במקרה שלכם.


מהן האפשרויות המשפטיות העומדות בפניי?

בני זוג המעוניינים להתגרש בישראל יכולים לבחור בין שתי דרכים עיקריות:

 • גירושין בבית הדין הרבני: בית הדין הרבני הוא מוסד דתי מוסמך לדון בענייני גירושין של זוגות יהודיים. בבית הדין הרבני מתנהל ההליך על פי ההלכה היהודית.

 • גירושין בבית המשפט לענייני משפחה: בית המשפט לענייני משפחה הוא מוסד אזרחי מוסמך לדון בענייני גירושין של כל זוג, ללא קשר לדתו.


עו"ד ירדן שלומי > ליעוץ 054-749-6990

Comentarios


bottom of page