top of page
  • Writer's pictureעו"ד ירדן שלומי

בת 85 ניצחה את חתנה ותקבל החזר של כמיליון שקל

Updated: Apr 15

הקשישה ובעלה המנוח נתנו לבתה ובן זוגה את הסכום כסיוע לרכישת דירה. כשהם נפרדו, היא דרשה את הכסף בחזרה. טענת החתן שמדובר במתנה נדחתה בביהמ"ש

בית המשפט למשפחה באשדוד חייב בני הזוג המצויים בהליכי גירושים להשיב לאימה של האישה מיליון שקל שניתנו להם בזמנו כסיוע לרכישת דירה. בפסק הדין שפורסם לאחרונה דחתה השופטת רותם קודלר עיאש את הבעל, שהתעקש שמדובר היה במתנה חרף הסכם שעליו חתם ובו נקבע שבמקרה של גירושים יהיה על בני הזוג להשיב את הסכום.

האם (85) סיפרה שהיא ובעלה המנוח חתמו בינואר 2011 עם בתה וחתנה על הסכם הלוואה לצורך רכישת דירה בפתח תקווה. נקבע בו שההלוואה בצירוף הפרשי הצמדה למדד תשומות הבנייה תוחזר רק אם הדירה תימכר או במידה שבני הזוג יתגרשו.


לטענתה, אף שהדירה נמכרה לפני כמה שנים, כספי ההלוואה טרם הוחזרו אליה. כעת, משבני הזוג נפרדו והתקיים גם התנאי הנוסף להחזר ההלוואה על פי ההסכם, הגיע הזמן שיחזירו לה את הכסף שערכו כיום 1,173,612 שקל.


עו"ד לענייני משפחה, גירושין, גישור, גירושים

בעוד שהאישה הסכימה לתביעת אימה ורק ביקשה לדחות את התשלום, החתן טען שמדובר היה במתנה שהם לא צריכים להחזיר. לטענתו, תביעת חמותו לקבל את הכסף בשיהוי של כמה שנים אחרי מכירת הדירה היא דרישה חסרת תום לב שנועדה לשרת את המאבק המשפטי של הבת נגדו.

ההליך המשפטי החל מבחינתו ברגל שמאל: בעוד שבכתב ההגנה הוא סיפר שהוענקו לו ולרעייתו 450 אלף שקל בלבד כ"מתנה", כבר בדיון הראשון הוא חזר בו והודה שקיבל סכום גדול בהרבה – 958 אלף שקל. את הפער בין הסכומים הוא תירץ בכך שמיליון השקלים שולמו בשתי פעימות והוא שכח את הפעימה השנייה.

עו"ד ירדן שלומינתי חדד

את השופטת קודלר עיאש זה לא שכנע. "בלתי סביר לקבל את הטענה כי במועד שערך את כתב ההגנה שלו 'פרח מזכרונו' כי מעבר לסכום שהודה בקבלתו מטעם הוריה של הנתבעת, התקבל גם סכום נוסף של כחצי מיליון שקלים", כתבה.

בהמשך הוא העלה טענה מוזרה שלפיה הסכם ההלוואה בטל מפני שהכסף לא הועברו בפעימה אחת. לדברי אולם השופטת פסקה שמדובר בטענה מופרכת בלשון המעטה, מה גם שהנתבע לא הסביר מדוע בכלל חתם על הסכם "הלוואה" שעה שלשיטתו מדובר במתנה.בפסק הדין צוין שהקשישה אכן "לקחה את הזמן" עם התביעה להשבת ההלוואה, אולם לא מדובר בשיהוי שמסכל את יכולתה לקבל את כספה. עוד הודגש שההלוואה ניתנה במסגרת משפחתית הכוללת יחסי אמון וקרבה ולכן לא מצופה ממנה לרוץ לבית המשפט ברגע שהצד שכנגד לא עמד בהתחייבותו.


"התובעת ובעלה המנוח נהגו בנתבעים בנדיבות ובטוב לב לאורך שנים ולמרבה הצער הנתבע למעשה גומל להם בעת שהוא טוען טענותיו בהליך זה, בניסיון לחמוק מתשלום, בכפיות טובה", כתבה השופטת. היא חייבה את בני הזוג לשעבר לשלם לאם את שמגיע לה בהתאם להסכם ההלוואה – מיליון שקלים המוצמדים למדד תשומות הבנייה. בנוסף חויב הבעל לשלם לחמותו הוצאות משפט בסך 40 אלף שקל.


*הכותבת לא ייצגה בתיק

עו"ד ירדן שלומי מייצגת בתיקי ענייני משפחה


Comments


bottom of page