top of page
  • Writer's pictureעו"ד ירדן שלומי

באיזה מקרים יש לכם "קייס" להפחתת מזונות?

מתי ניתן להפחית מזונות?


חובת תשלום מזונות ילדים היא חובה חוקית המוטלת על שני ההורים, גם לאחר גירושין. מטרת המזונות היא לספק לילדים את צרכיהם החיוניים, לרבות מזון, ביגוד, דיור, חינוך ובריאות.

עם זאת, קיימים מקרים מסוימים שבהם ניתן להפחית את סכום המזונות, ואף לבטל אותו לחלוטין.להלן מספר מקרים נפוצים שבהם ניתן להפחית מזונות:

  • שינוי נסיבות כלכליות: אם חלה ירידה משמעותית בהכנסותיו של אחד ההורים, ייתכן שיהיה ניתן להפחית את סכום המזונות.

  • שינוי במצב המשמורת: אם חל שינוי משמעותי במצב המשמורת, ייתכן שיהיה ניתן להפחית את סכום המזונות.

  • הכנסות עצמאיות של הילדים: אם הילדים החלו לעבוד ולצבור הכנסות עצמאיות, ייתכן שיהיה ניתן להפחית את סכום המזונות.

  • התנהגות הילדים: במקרים חריגים, ייתכן שיהיה ניתן להפחית את סכום המזונות עקב התנהגות בעייתית של הילדים, כגון התמכרות לסמים או עבריינות.


חשוב לציין שמדובר במקרים כלליים בלבד, וכי כל מקרה נבחן לגופו.

לכן, מומלץ להתייעץ עם עו"ד ירדן שלומי המתמחה בדיני משפחה על מנת לבחון את הסיכויים להפחתת מזונות במקרה הספציפי שלכם, ליעוץ 054-749-6990

Comments


bottom of page